בראש כל סצנה יש להוסיף באמצעות דיאלוג את שורת הפתיחה למשל "פנים. הדירה של עדנה – יום". על מנת להשתמש בכל הכלים והאפשרויות של דיאלוג יש להוסיף סצנות רק באמצעות הפקודה "הוספת פתיחת סצנה".

הערה חשובה: דיאלוג מוסיפה את כותרת הסצנה לתסריט בתוך תיבה שקופה הנעולה לעריכת טקסט ישירה (אנו קוראים לה בשם "פקד פתיחת הסצנה"). זאת כדי להגן על מספור הסצנה ועל הפורמט הנכון של שורת פתיחת הסצנה. ניתן לערוך את פתיחת הסצנה בקלות כמו בגרסה 3 על ידי לחיצה כפולה על שורת פתיחת הסצנה או בחירה בפקודה "עריכת פתיחת סצנה".

בעת לחיצה אחת על שורת פתיחת הסצנה, דיאלוג תציג את כותרת הסצנה.

× להוספת שורת פתיחת סצנה: תפריט דיאלוג > פתיחת סצנה > הוספת פתיחת סצנה או מקש קיצור Alt+N ( New Scene Heading)

× לעריכת שורת פתיחת סצנה: לחיצה כפולה על השורה או תפריט דיאלוג> פתיחת סצנה > עריכת פתיחת סצנה או מקש קיצור Alt+E (Edit Scene Heading)

× לצפיה מהירה בכותרת הסצנה לחץ לחיצה בודדת על שורת פתיחת הסצנה

אם עיצוב שורת פתיחת הסצנה השתבש (זה יכול לקרות אם הצמדת בטעות את שורת פתיחת הסצנה לשורה שלפני או אחרי או מסיבה אחרת) ניתן ללחוץ לחיצה כפולה ולתקן את העצוב.

בגרסאות הקודמות של דיאלוג קבלנו משובים שבהפקות רבות, נוצרו שיבושים בשל ריבוי משתמשים ובשל העובדה שתסריטים נערכו גם על ידי אנשים באמצעות וורד ללא דיאלוג, בגרסה זו שקדנו על פתרונות, הרחבה על כך בסעיף מספור סצנות ורענון אוטומטי.

(* המונח פתיחת סצנה מחליף את המונח כותרת סצנה. זאת כדי להתאים את הגרסה העברית לגרסה הבינלאומית ולהבחין בין המונחים: Scene Heading ל – Scene Title. כיוון שבעברית אין הבחנה בין המילים Heading ו- Title . המונח "כותרת סצנה" בגרסאות הקודמות הוחלף ב "פתיחת סצנה" והמונח "תאור סצנה" בגרסאות הקודמות הוחלף ל "כותרת סצנה").