בלהט העבודה על התסריט, לא תמיד אנחנו מקפידים על בהירות ואחידות. לעיתים שם הדמות אינו כתוב בסגנון הנכון, דיאלוג יכול להיות בלי שם דמות וכו'. דיאלוג 4 מספקת כמה כלים להגהה של פורמט התסריט. החל ממחיקת פסקאות ריקות שעלולות ל"נפח" את התסריט והמשך בבדיקת שגיאות בפורמט והצגתם כדי שתחליטו אם ברצונכם לתקן.

× להכנת תסריט לפרסום: קבוצת תסריט > פרסם

× לבדיקת שגיאות בתסריט: קבוצת תסריט > בדוק

× להוספת עמוד שער: קבוצת תסריט > עמוד שער