בדיאלוג 4 אתם יכולים לערוך את התסריט בכמה אופנים בהתאם להעדפתכם

(1) אתם יכולים למחוק סצנות, לגזור ולהדביק באופן חופשי, כמו בעריכת מסמך וורד רגיל ודיאלוג תעדכן את מספרי הסצנות מיידית בכל פעולה.

(2) אתם יכולים להשתמש בתפריט דיאלוג קבוצת סצנה בפקודות גזור, העתק, הדבק ומחק סצנה. היתרון בשימוש בתכונות דיאלוג הוא שדיאלוג בוחרת באופן אוטומטי את כל שטח הסצנה ומבטיחה לכם שלא תפספסו.

(3) אתם יכולים להשתמש בטבלת הסצנות. היתרון הוא שהטבלה נותנת לכם מבט כולל על התסריט ומקילה על העברת סצנות ממקום למקום.

× למחיקה, גזירה, העתקה והדבקה של סצנות: ישירות בתסריט או קבוצת סצנה > גזור, העתק, הדבק או קבוצת מבט כולל > טבלת סצנות