המספור בגרסה 3 היה מתרענן אוטומטית בחלק מהמצבים, אך כאשר המשתמש מחק ישירות סצנה מהתסריט, או גזר והדביק המספור לא היה מתעדכן והיה צורך ללחוץ על לחצן "רענן". בדיאלוג 4 המספור מתעדכן אוטומטית בכל שינוי שתעשו בוורד, כולל מחיקה ישירה.

קבלנו משובים רבים ממשתמשים אשר בקשו להעתיק סצנות למסמך אחר ובגרסה 3 המספור של הסצנה השתנה במסמך החדש. היה בזה הגיון משום שמדובר במספור אוטומטי, ולכן אם סצנה 50 עוברת למסמך אחר ובו היא היחידה, היא הופכת למספר 1. אבל זה גם לשבוש העבודה בשלב ההפקה, בהכנת מסמכים להפקה.

לאור הנסיון שצברנו בדיאלוג 4 החוקיות היא:

כאשר מעתיקים סצנה למסמך רגיל שאינו תסריט דיאלוג המספר המקורי נשמר

כאשר מעתיקים סצנה בתוך התסריט או לתסריט דיאלוג אחד, הסצנה ממוספרת אוטומטית בהתאם למקומה החדש.

מספור מצב הפקה:

כמו בדיאלוג 3, גם דיאלוג 4 מאפשרת לקבוע את מספר הסצנה הראשונה כשונה מ-1 וכן מאפשרת נעילת (הקפאת) המספור בשלב ההפקה.

נעילת מספור זוהי אפשרות חשובה שכן בקדם הפקה הבמאי, המפיק ואנשי צוות עובדים על הכנת ההפקה לפי מספרי הסצנות ושינויים גורמים לשיבושים בהפקה. במצב מספור הפקה, סצנות חדשות באמצע התסריט יקבלו מספור עם אותיות (למשל 30א). מנסיוני מפיקים רבים אינם מודעים ליתרונות אלה וכדאי

× לנעילת המספור בתסריט: קבוצת פתיחת סצנה > מספור.