חידוש. דיאלוג 4 מוסיפה באופן אוטומטי כל דמות בתסריט לרשימת דמויות ויוצרת עבורה קיצור דרך. בעת הוספת סצנה חדשה דיאלוג תודיע לכם על דמויות חדשות שנוספו בסצנה הקודמת ותעדכן אתכם לגבי הקיצור שיצרה עבורן. תוכלו לשנות את הקיצור בהתאם לנוחיותכם.

כמו כן ניתן להפיק רשימת דמויות ורשימת סצנות של הדמויות השונות.

× לניהול הדמויות בתסריט, קיצורים לדמויות והפקת רשימת דמויות: קבוצה פריטי תסריט > דמויות.