סגנונות התסריט מבטיחים לכם שהתסריט יהיה כתוב בצורה תקנית בהתאם לדרישות המקצועיות בתחום הקולנוע והטלוויזיה.

הכתיבה וזרימת העבודה בדיאלוג 4 לא השתנו בהרבה למעט הוספת סגנון שוט (Shot) ושינוי השם "ה. בימוי" ל"סוגריים" על מנת להתאים למינוח הלועזי.

גם בדיאלוג 4 לאחר פעולה יבוא סגנון דמות, לאחר דמות דיאלוג וכו'.

נותרו אותם מקשי קיצור לסגנונות

× להחלת סגנון פעולה: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > פעולה או Alt+A (Action)

× להחלת סגנון דמות: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > דמות או Alt+C (character)

× להחלת סגנון דיאלוג: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > דיאלוג או Alt+D (Dialogue)

× להחלת סגנון סוגריים (ה.בימוי בגרסה 3): תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > סוגריים או Alt+P (Parenthesis)

× להחלת סגנון שוט: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > שוט או Alt+S (Shot)

× להחלת סגנון מעבר: תפריט דיאלוג > סגנונות תסריט > מעבר או Alt+T (Transition)

מומלץ להשתמש בסגנונות התסריט של דיאלוג על מנת שהתסריט יהיה כתוב בצורה תקנית

ניתן לשנות הגדרות לסגנונות התסריט של דיאלוג ולהתאם אותם אישית לדרישותיכם.

× לשינוי הגדרות הסגנונות: קבוצת סגנונות תסריט > הגדרות סגנונות