דיאלוג 4 תומך לגמרי בעבודה עם תכונת עקוב אחר שינויים ובכך מהווה שיפור משמעותי לעומת דיאלוג 3, שהתמיכה שלו בתכונה זו היתה חלקית בלבד.

הערה: בעת עבודה במצב מעקב אחר שינויים, טבלת הסצנות תציג את הסצנות במצב שלאחר השינוי, כלומר, אם מחקם סצנה והיא מסומנת בתסריט כמחוקה היא לא תוצג בטבלת הסצנות, אם הוספתם סצנה היא תוצג.