בגרסה 4 כנסנו את הדמויות, המיקומים והעלילות בתסריט תחת השם "פריטי תסריט". אתם יכולים לנהל את פריטי התסריט, להוסיף, למחוק לערוך, לשנות שם מסוים או מיקום מסוים בתסריט.

אם אתם רוצים לפתוח תסריט חדש ולעבוד עם דמויות או מיקומים מתסריט אחר (למשל במקרה של פרק בסדרה או גרסה חדשה לגמרי של תסריט) אתם יכולים גם ליבא כל אחד מהפריטים בהקשר הרלוונטי, או לבקש ליבא הכל בעת פתיחת התסריט החדש.

× לצפיה, שינויים ויבוא – דמויות: קבוצת פריטי תסריט > דמויות

× לצפיה, שינויים ויבוא – מיקומים: קבוצת פריטי תסריט > מיקומים

× לצפיה, שינויים ויבוא – עלילות: קבוצת פריטי תסריט > עלילות

× ליבוא של כל פריטי התסריט לתסריט חדש: קבוצת תסריט > תסריט חדש > סמנו את תיבת הסימון "יבא פריטים מתסריט קודם"