פתיחת תסריט חדש היא מהירה ופשוטה- אין צורך להגדיר את שם התסריט והכותבים, מאפיינים אלה מוגדרים אוטומטית לפי שם המסמך ופרטי המשתמש. (ניתן לעדכן מאפיינים אלה בעת הוספת עמוד שער לתסריט).

בעת פתיחת תסריט חדש יש להגדיר את שפת התסריט. ניתן לכתוב תסריטים ב- 21 שפות. דיאלוג תומכת תמיכה מלאה בעבודה בשפות מימין לשמאל ומשמאל לימין.

× לפתיחת תסריט חדש: תפריט תסריט > תסריט חדש