תסריטים שנכתבו בדיאלוג 3 יש להמיר באמצעות דיאלוג 4 כדי שיתאימו לגרסה החדשה. דיאלוג 4 מציעה המרה אוטומטית מלאה.

× להמרת תסריטים שנכתבו בגרסה 3: פתחו את התסריט > בחרו מקבוצת תסריט > המרת תסריט לדיאלוג > דיאלוג תציע לכם להמיר את התסריט.

לנוחיותכם, בעת התקנת דיאלוג 4 היא תציע לכם להשאיר את גרסת 3. אין אפשרות לעבוד במקביל על שתי הגרסאות, אך דיאלוג 4 תתקין על שולחן העבודה שלכם שני קיצורי דרך Dialog 3 On ו – Dialog 4 On. בעזרת קיצורי הדרך תוכלו לעבור בין הגרסאות. יש לסגור את וורד לפני החלפת גרסאות.