רצועת הכלים של דיאלוג 4 כוללת את הקבוצות הבאות


תסריט, פתיחת סצנה, סגנונות תסריט, מבט כולל, סצנה, פריטי תסריט, נהל

ניתן לשנות את שפת הממשק של דיאלוג (התפריטים והתיבות) לשש שפות: אנגלית, עברית, צרפתית, ספרדית, גרמנית ובהמשך גם ערבית.

× לשינוי שפת ממשק: תפריט נהל > אפשרויות> שנה שפת ממשק