בהפקת סדרות מקובל למספר את הכותרות בזיקה למספר הפרק באופן הבא: פרק 1 ממסופר החל מסצנה 101 פרק 2 החל מסצנה 201 וכך הלאה. אם הסצנות בפרקים שלכם ממוספרים מ-1 ואתם רוצים לשנות מה לעשות?

לחצו על תפריט דיאלוג > מספור ובדקו את מצב המספור. אם המספור הוא רציף קבעו בתיבה התחל מ את המספר ההתחלתי בהתאם לפרק.

אם המספור הוא קבוע אין אפשרות לקבוע את המספר ההתחלתי. במקרה כזה לחצו על הלחצן מספור סדרות.