בשלבים ראשונים של כתיבת תסריט, אנו מוחקים סצנה שאינה נדרשת – בשלמותה.
אך ניתן גם לבטל סצנה, כלומר למחוק את גוף הסצנה בלבד ולהשאיר את הכותרת בתוספת המילה 'מבוטלת'

ביטול סצנה מקובל בשלב של העברת התסריט לקדם הפקה או הפקה (בדרך כלל כאשר המספור הוא כבר במצב 'קבוע ידני')

ביטול סצנה ב'דיאלוג' מתבצע דרך חלונית "עריכת כותרת" (אליה ניגש דרך סרגל דיאלוג), ולחיצה על "בטל סצנה".

בהמשך נוכל לבחור "השאר את טקסט הכותרת (מסומן בקו חוצה)", ואז יופיע קו חוצה על כותרת הסצנה.
בנוסף, נחליט האם למחוק את גוף הסצנה או להשאיר אותו (תופיע הודעה שתסביר מה הטקסט שיימחק).

דרך נוספת לעשות זאת היא כמובן למחוק את הכותרת ישירות ולרשום "מבוטלת", אולם יש להקפיד שלא לפגוע במספור הסצנה.