במצב רגיל, כשעומדים בתחילת פסקה ולוחצים Backspace, הפסקה "נדבקת" לפסקה הקודמת.
 
מסיבה לא ידועה, חוקיות זו לא עובדת כשעומדים בתחילת פסקה מסגנון 'דמות'. 


הפתרון:  יש דרך לעקוף את הבעיה: 
ללחוץ על צירוף המקשים Ctrl+Backspace