במקרים בהם רישום דיאלוג 5 באמצעות כתובת המייל לא מצליח, ניתן בתיאום מראש עם תמיכת דיאלוג להרשם רישום ידני באמצעות קוד:


לצורך רישום ידני, ניגש לסרגל דיאלוג > לוגו דיאלוג > אפשרויות.


תיפתח חלונית "אפשרויות" ובה נלחץ על לחצן "רישום ידני" (במרכז החלונית).


מכאן נמשיך לפי הוראות רישום לדיאלוג – כמו בגרסה 4 – ראו מדריך