הודעה זו מתקבלת בשל אנטי וירוס Kaspersky או AVG (ויתכן נוספים) אשר מונע בשלב ההתקנה של דיאלוג 4 את הרישום של פקד הטבלה של 'דיאלוג' ובכך לא מאפשר לעבוד עם התוכנה.
יש להפעיל את האנטי וירוס הפועל ברקע או לרשום Kaspersky או AVG בתפריט התוכניות. בתפריט האנטי וירוס יש לנטרל אותו זמנית, להתקין את 'דיאלוג' שוב. לאחר התקנת 'דיאלוג' אפשר להחזיר את האנטי וירוס לפעולה.

אם התקבלה הודעה על complie error בלבד, ללא Could not load on this machine – עברו ל נושא עזרה complie error