הודעה זו מתקבלת בשל אנטי וירוס Kaspersky אשר מונע בשלב ההתקנה של דיאלוג את הרישום של פקד הטבלה של דיאלוג ובכך לא מאפשר לעבוד עם התכנה.
יש להפעיל את האנטי וירוס הפועל ברקע או לרשום Kaspersky בתפריט התוכניות. בתפריט האנטי וירוס יש ולנטרל אותו זמנית, להתקין את דיאלוג שוב. לאחר התקנת דיאלוג אפשר להחזיר את האנטי וירוס לפעולה.