"איתור וסימון כותרות סצנה" הוא שלב ההמרה הבסיסי, שבו 'דיאלוג' מאתרת בתסריט את כותרות הסצנה ומסמנת אותן, כדי שיזוהו על-ידה בהמשך. הסימון אינו משפיע על העיצוב (כשעומדים על הכותרת מופיע 'מרובע' מסביב). 

כך נבצע את ההמרה: 

(1)  נפתח את התסריט אותו נרצה להמיר. 

(2)  ניגש לסרגל "דיאלוג" ונלחץ על "המרה לדיאלוג"
מהתפריט שייפתח נבחר  "איתור וסימון כותרות סצנה".

(3)  כעת תופיע חלונית 'שמירת קובץ', ונבחר היכן יישמר קובץ התסריט אחרי ההמרה.
מדובר בעותק חדש שייווצר לתסריט. מסמך התסריט המקורי (לפני המרה) יישאר ללא שינוי. 

(4)  תיפתח חלונית 'הגדרת התסריט המומר':


•  ברוב המקרים שפת התסריט Hebrew. אם התסריט בשפה אחרת בחרו בה. 

•  מספור קבוע/רציף – במצב 'מספור רציף' 'דיאלוג' משנה באופן אוטומטי את מספרי הסצנות בעת הוספה או מחיקה של סצנה  ואילו ב'מספור קבוע' המספרים אינם משתנים – ראו הסבר נוסף.
ב'מספור רציף אוטומטי' יש למלא ב-'התחל מ ___'  את המספר שנרצה לתת לסצנה הראשונה. 

•  לחצן 'אפשרויות מתקדמות' – לא חובה – לקביעת קריטריונים נוספים לשיפור מנגנון זיהוי כותרות הסצנה, ולסינון תוצאות מיותרות שאינן כותרת.  
[א]  'הגדר ככותרת רק פסקה שמתחילה בין המספרים הבאים' – נגדיר טווח מספרים מסוים. 'דיאלוג' תדלג על פסקאות המתחילות במספר אחר. 
[ב]  'הגדר ככותרת רק פסקה ממוספרת בסגנון זה' – זיהוי כאשר כותרות בתסריט המקור מוגדרות בסגנון עיצוב מסוים של Word.  

(5)  נלחץ על "התחל המרה" להתחלת ההמרה. 


(6)  לאחר ש'דיאלוג' סורקת את התסריט ייתכנו שתי אפשרויות: 
[א]  המרת התסריט תושלם בהצלחה. נקבל הודעה לגבי מספר הכותרות שאותרו וסומנו.
[ב]  'דיאלוג' מצאה פסקאות שאינה יכולה לקבוע בוודאות שהן כותרות, או שהן כתובות בצורה שגויה. 

פסקאות אלה יוצגו בחלונית "מאבחן כותרות להמרה" – שם היא נעזרת בנו (ראו תמונה וקישור למדריך). 


>> לחצו כאן למדריך בנושא "מאבחן כותרות להמרה" 


(7)  לאחר שסיימתם להמיר את התסריט, המשיכו להמרה רמה [2] 'פורמט תסריט'.  (ראו מדריך)
אחריה נוכל, אם נרצה, לבצע המרה רמה [3] 'סידור אלמנטים בכותרת'  (ראו מדריך)