הודעה זו מופיעה כאשר בעקבות העתקה והדבקה של 'תסריט דיאלוג' לתוך מסמך Word רגיל, חל שיבוש במאפיינים של 'דיאלוג' במסמך.

כדי לפתור זאת, 'דיאלוג' מציעה לשחזר את המסמך. השחזור הוא למעשה הפעלה של המרת התסריט הנדרשת במסמך. 

הסבר מורחב בנושא מהו תסריט 'דיאלוג'