לעיתים אחרי שביצענו שינויים בעיצוב התסריט, נרצה לחזור להגדרות העיצוב המקוריות – לפורמט המומלץ של 'דיאלוג' – אבל איננו זוכרים מה היו ההגדרות. נוכל לבקש מ'דיאלוג' להחזיר את התסריט להגדרות ברירת המחדל:
.

ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "הגדרת סגנונות" 

בחלונית שתיפתח נלחץ על לחצן "ברירת מחדל".
.

'דיאלוג' תציע לנו 3 אפשרויות:

•  עדכן הגדרות בלבד
•  עדכן הגדרות ונקה שינויים שהוספתי (למעט הדגשות נקודתיות)
•  אפס הכל – עדכן הגדרות ונקה את כל השינויים שהוספתי

האפשרות השנייה היא האפשרות המתאימה ברוב המקרים.

להלן הסבר קצר שיסייע להבין את ההבדל בין האפשרויות:

– לכל סגנון ב-Word בכלל וב'דיאלוג' בפרט (Action, Character, Dialogue וכו'), יש הגדרות עיצוב. לצורך הדוגמא נתייחס להגדרות של גודל הגופן והדגשתו ב-Action (זו רק דוגמא. הגדרות יכולות להיות בהדגשה, קו תחתון, רווחים או כל מאפיין אחר של גופן או פסקה). ההגדרות המקובלות בסגנון זה הן גופן בגודל 13 שאינו מודגש. זו המשמעות של האפשרות הראשונה – 'עדכן הגדרות בלבד'.
.

האפשרויות השנייה והשלישית מתייחסות לשינויים שאנו עושים בפסקה ספציפית, אשר נוספים במקביל להגדרת ברירת המחדל:

נאמר שבפסקה מסוימת (ורק בה) שינינו בתסריט את גודל הגופן ל-14, זוהי 'שכבה' נוספת, מותאמת אישית, של עיצוב. אם בהמשך נשנה דרך 'דיאלוג' את הגדרת הסגנון Action לגודל 12, זה יוחל בכל התסריט, אך אותה פסקה ספציפית תישאר בגודל 14.

– אם אנו רוצים ש'דיאלוג' תשאיר את כל השינויים המיוחדים שעשינו, נבחר באפשרות הראשונה, קרי בעדכון הגדרות בלבד.

– אם אנו רוצים ש'דיאלוג' תשנה את ההגדרות ותאפס הכל, כולל השינויים הספציפיים שעשינו, נבחר באפשרות השלישית.
.

– אופציה נוספת: אם נרצה ש'דיאלוג' אכן תשנה את השינויים המותאמים אישית שביצענו, אך למעט מילים בודדות. למשל אם הדגשנו שם של דמות המופיעה ב-Action (ראו דוגמא להלן), ואנחנו רוצים שהיא תשאר מודגשת בכל מקרה, נבחר באפשרות השנייה.
אם אתם מתלבטים, המלצתנו לבחור באפשרות זו, שכן לא מומלץ לבטל שינויים נקודתיים שעשינו.

החדר חשוך, לפתע מישהו נכנס ומדליק את האור, זוהי דפנה והיא מחזיקה בידה טלפון נייד


הסבר למתקדמים

כשבוחרים באפשרות של "עדכן הגדרות ונקה שינויים שהוספתי (למעט הדגשות נקודתיות)", 'דיאלוג' בודקת אם העיצובים בפסקה אחידים: לדוגמא, כל המילים מודגשות או כל המילים לא מודגשות, ובמקרה כזה מחילה את ההגדרות העדכניות.
אם העיצובים 'מעורבבים', למשל חלק מהמילים מודגשות וחלק לא, היא מתייחסת לזה כאל פסקה שהותאמה אישית, ואחרי החלת ההגדרות העדכניות בכל התסריט מחזירה מחילה מחדש את ההדגשה על המילים שהיו מודגשות.
כל זה לא קורה בסגנונות 'דמות' או 'מעבר' שבהם ממילא הפסקה כוללת מילה אחת ואין אפשרות לבדוק אם העיצובים 'מעורבבים'.