כדי למחוק מהתסריט סצנה במלואה, נעמוד עם הסמן במקום כלשהו בסצנה, וניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "מחק סצנה" 


שימו לב: 'דיאלוג' תמחק את כל הסצנה (כותרת וגוף הסצנה)


ניתן למחוק סצנה גם באופן ישיר במסמך, על-ידי סימון כל הסצנה ולחיצה על מקש delete.

מחיקת סצנה מוחקת סצנה בודדת בלבד. אם ברצוננו למחוק רצף של סצנות בבת אחת, ניתן לעשות זאת רק ישירות במסמך.

מחיקת כותרת בלבד


כדי למחוק כותרת סצנה בלבד – נסמן את שורת הכותרת ונלחץ על מקש delete.


הדרך הנוחה ביותר היא להוסיף שורה רווח מעל הכותרת, לסמן את הכותרת מהקצה השמאלי ולמחוק יחד עם שורת הרווח.