'דיאלוג' מותקנת במחשב אך עבור משתמש אחר. התקנת 'דיאלוג' מתבצעת בין היתר לספריות של וורד אשר נמצאות תחת נתיב של משתמש מסוים. 
לעיתים, במיוחד ברשתות במשרדים, מוגדרים במחשב כמה משתמשים או שבשל מדיניות אבטחה ניתן להתקין רק בהרשאה של אדמיניסטרטור.

במקרה כזה יש להכנס לחלונות בשם המשתמש שעבורו מותקנת התכנה ולאז להתקין.
ניתן להתקין את דיאלוג לכמה משתמשים באותו מחשב.
אם חייבים לבצע התקנה דרך אדמיניסטרטור, ניתן להעתיק ידנית את הקבצים של דיאלוג לספריה של המשתמש. פנו לשם כך לתמיכה.