תוכנת 'דיאלוג' מכניסה את כותרת הסצנה בתוך מסגרת (ראו תמונה) שמופיעה רק כאשר לוחצים על הכותרת:

המסגרת נועדה לזיהוי וניהול המספור ופרטי הסצנה (תקציר, סיקוונסים, עלילות וכו') על ידי 'דיאלוג'.
 
יש להוסיף 'כותרת דיאלוג' דרך "הוספת כותרת" או "הוספה מהירה של כותרת".
כאשר מוכנסת כותרת סצנה בטקסט רגיל, 'דיאלוג' לא תזהה אותה ככותרת סצנה, המספור שלה לא יתעדכן, והפרטים לא יישמרו.

במקרה כזה, אפשר למחוק את הכותרת ולהכניס מחדש ב"הוספת כותרת".
אם מדובר בכותרות רבות שאינן 'כותרת דיאלוג' – ניתן לשנות זאת במהירות על ידי המרה לדיאלוג – איתור וסימון כותרות סצנה