'תסריט דיאלוג' הוא מסמך Word שיכול להיפתח גם במחשב שאין בו 'דיאלוג'.

במקרה של פתיחת תסריט דיאלוג במחשב כזה, יש לנהוג בכמה כללי זהירות כדי לא לפגוע בנתונים ש'דיאלוג' שומרת במסמך:

1.  לא להעתיק ולהדביק מהתסריט למסמך אחר, ולא להעתיק ולהדביק סצנות בין מסמכים.

2.  לא לשמור בפורמט שהוא לא docx.*

3.  לערוך בזהירות כותרות סצנה, במיוחד לא לפגוע במספור (שחייב להשאר בתחילת הפסקה עם נקודה אחריו).

4.  בכותרת הסצנה, שינוי המפרידים בין האלמנטים ( 'פנים. בית – יום' נקודה אחרי פנים ומקף לפני יום) לא יפריע לעבודה ב'דיאלוג', אך לא יאפשר הוצאת דוחות עד לסידור האלמנטים (ראו מדריך המרה).

עריכה של תסריט דיאלוג בגרסת אופיס של Mac, ב-Google Docs או ב-Open Office ותוכנות עיבוד תמלילים אחרות מאפשרת בדרך כלל המשך עבודה ב'דיאלוג', אך במקרים מסוימים עלולה לשבש את כותרות הסצנה והמספור שלהן. במקרה כזה יהיה צורך לבצע המרה מחדש של התסריט ב'דיאלוג' לאחר שייפתח שוב ב-Word בסביבת אופיס חלונות  – ראו מדריך המרה.

אנו ממליצים להשתדל לעבוד תמיד על התסריט במחשב שבו מותקנת 'דיאלוג'.