'תסריט דיאלוג' הוא מסמך Word שנוצר כשפותחים תסריט חדש באמצעות 'דיאלוג', או נוצר בהמרת תסריט.
'תסריט דיאלוג' הוא מסמך Word הכולל בתוכו מאפיינים מיוחדים של 'דיאלוג'.

בתוכנת 'דיאלוג' ניתן לעבוד רק על מסמך שהוא תסריט דיאלוג.
 
יש מקרים בהם המסמך עלול לאבד המאפיינים של 'דיאלוג' או שהם ישתבשו, ואז המסמך יפסיק להיות 'תסריט דיאלוג'. זה קורה במקרים הבאים:
(1)  כאשר מעתיקים תוכן של תסריט דיאלוג למסמך חדש (רגיל) של Word.
(2)  בפעולות עריכה מסוימות של תסריט דיאלוג במחשב שלא מותקנת בו תוכנת 'דיאלוג' – כגון: מחיקה או עריכה של כותרות סצנה, שימוש בסגנונות עיצוב שאינם סגנונות דיאלוג, שמירה בשם בפורמט שאינו docx.*

יתכן גם מצב שבו השיבוש בתסריט הוא חלקי, ונצטרך לתקנו על ידי המרה מחודשת – ראו הסבר על המרת תסריט

עוד בנושא: 
•  איך לעבוד על תסריט דיאלוג במחשב שבו לא מותקנת 'דיאלוג'?
•  יצירת עותק חדש לתסריט: האם להעתיק ולהדביק למסמך חדש?