הפתרון המוצג כאן רלוונטי למקרה שבו לא הצלחנו להחזיר את סרגל 'דיאלוג' שנעלם דרך "תוכניות עזר" או "תוספות"  ( ראו מדריך ) וגם לבעיה אחרת: ההודעה "{שם הקובץ} גרם לשגיאה חמורה בפעם האחרונה".

כדי לפתור זאת:
(1)   ניגש לתפריט "קובץ" (File) ב-Word.

(2)   במסך שייפתח נפתח את "אפשרויות" (Options) [עשוי להופיע בתפריט-משנה, למשל "עוד" / ◄]

(3)   תיפתח חלונית ובה נבחר ב"תוכניות עזר" או "תוספות" (Add-ins) מתפריט הצד:
(4)   בחלק התחתון של החלונית, מתוך רשימת "נהל" (Manage) נבחר ב"פריטים שאינם זמינים" (Disabled Items) – ונלחץ "ביצוע…" (…Go)

(5)    תיפתח חלונית ובה רשימת פריטים שאינם זמינים. אם מופיע בה DlgInternational.dotm או שם הקובץ שגרם לשגיאה (במקרה של שגיאת קובץ) נעמוד עליו ונלחץ על "הפוך לזמין" (Enable), ובסיום "סגור" (Close).

(6)    כעת אמור לחזור להופיע סרגל 'דיאלוג' (וכן אמורה להיות אפשרות לפתוח תסריט שהוגדר כ"שגיאה חמורה"). במידה והבעיה אינה נפתרת, פנו לתמיכת דיאלוג.