'דיאלוג' שולפת את הלוקיישנים והזמנים שהגדרנו בכל אחת מכותרת הסצנה ואלה משמשים אותנו בדו"חות או בפעולות אחרות.
כאשר הכנסתם או ערכתם את הכותרות שלא באמצעות 'דיאלוג', יתכן שהאלמנטים בכותרת אינם מסודרים בסדר המוכר ל'דיאלוג', ואז לא ניתן יהיה לשלוף לוקיישנים וזמנים (ראו דוגמאות לכותרות כאלה בהמשך). 
.

במקרה כזה, בתיבת הלוקשיינים בהוספה או עריכה של כותרת לא תופיע רשימה מלאה של כל הלוקיישנים ואילו לפני יצירת דוחות או פעולות אחרות, 'דיאלוג' לא תבצע את הפעולה אלא תציג ההודעה "אין אפשרות לבצע את הפקודה משום שב-X כותרות סצנה האלמנטים אינם מסודרים"
.

יחד עם ההודעה 'דיאלוג' תציג את רשימת הכותרות שבהן האלמנטים לא מסודרים.
.

לסידור האלמנטים ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "המרה לדיאלוג" > "סידור אלמנטים בכותרת" ( ראו מדריך )
   .

– להלן דוגמאות לכותרות עם אלמנטים מסודרים:
.

פנים. בית – יום
.

חוץ. רחוב – לילה
. .

– דוגמאות לכותרות עם אלמנטים לא מסודרים:
.

בית יום
.

פנים. בית – חדר אמבטיה (אם לא נוספה דרך 'דיאלוג' –  לא יזוהה אם "חדר אמבטיה" הוא זמן או או לוקיישן)
.

פנים. בית – שעת בוקר מוקדמת (אם לא נוספה דרך 'דיאלוג' – לא תזוהה הגדרה מקובלת של זמן)


אפשר להמשיך לעבוד ב'דיאלוג' גם במצב כזה, אך אין אפשרות לנהל רשימת לוקיישנים או להפיק חלק מהדו"חות. כמו כן, בעת הוספת סצנה באמצעות 'דיאלוג', לא כל הלוקיישנים שכבר הוספתם ומופיעים בתסריט יופיעו בתיבת הלוקיישנים.