בעיה: חלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים' לא נפתחת ומופיעה הודעת תקלה

הפתרון: 
(1)  סגרו את Word והפעילו מחדש.
(2)  פתחו שוב את התסריט, ובסרגל 'דיאלוג' לחצו על לחצן "המרה לדיאלוג" > תיקון כותרות סצנה.
(3)  נסו לפתוח שוב את חלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים'.