<< חזרה למדריך המרה רמה 3 – סידור אלמנטים בכותרת
.

חלונית "מסייע סידור אלמנטים בכותרת" תופיע במהלך המרה רמה 3 – 'סידור אלמנטים בכותרת' – במקרים בהם 'דיאלוג' זקוקה לעזרתנו עם כותרות סצנה שאין ביכולתה לסדר אוטומטית, ונדרשת הכרעה שלנו. 
.

ככלל, חלונית "מסייע לסידור אלמנטים בכותרת" היא 'ליברלית' ובניגוד לחלונית "מאבחן הכותרות" (בהמרת איתור וסימון) אינה מחייבת התייחסות לכל כותרת. מבחינת 'דיאלוג' סידור האלמנטים הוא רשות. כאשר נבחר כותרת מתוך הרשימה, יופיעו בחלונית אפשרות אחת עד שלוש אפשרויות: 
.

[1], [2]  שאלה לגבי מונח מסוים שמופיע בכותרת, בה נוכל לבחור מתוך תשובה אחת או מתוך שתי תשובות (האם מילה מסוימת היא הגדרת זמן/לוקיישן). 

ו/או

[3]  אפשרות לעריכה מחדש של הכותרת. 
.

•  במידת הצורך, הלחצן "עבור אל" מעביר אותנו למקום בתסריט שבו מופיעה הכותרת, כדי שנבין אותה מההקשר. 

•  נוכל לבטל פעולה שהגדרנו (תשובה לשאלה או עריכה) באמצעות לחצן "בטל שינויים".

•  לאחר שנסיים לענות על השאלה או לערוך כותרת – לגבי כל אחת מהכותרות שבחלונית – נלחץ "בצע את השינויים", ובכך יסתיים 'סידור אלמנטים בכותרת' בתסריט.
.

סוגי הבעיות שעליהן יודיע מסייע הסידור  –  והטיפול בהם:

.

[א]  כותרת ללא זמן    (לדוגמא:  108. חוץ. מגרש המשחקים )  

במצב זה יופיעו 2 אפשרויות:  'דיאלוג' שואלת האם המונח  (מגרש המשחקים)  שאחרי סוג הלוקיישן  (חוץ)  הוא לוקיישן או חלק מלוקיישן,  

אך גם מאפשרת לבחור "אף תשובה לא נכונה, ערוך ישירות". 
.

•  אם אכן מדובר בלוקיישן או חלק מלוקיישן, ואיננו רוצים הגדרת זמן בכותרת – נלחץ "עדכן את התשובה" ונמשיך לכותרת הבאה. 'דיאלוג' "תזכור" בהמשך שבכותרת זו אין הגדרת זמן.

•  אם נבחר לערוך את הכותרת, בחלונית שתיפתח נוכל להוסיף את הגדרת זמן החסרה ובמקרה הצורך להפריד הגדרת זמן שנצמדה ללוקיישן. 

[ב]  כותרת עם זמן לא מוכר    (לדוגמא:  119. חוץ. גלידריה – אחרי הצהריים 

'דיאלוג' מכירה ארבע הגדרות זמן סטנדרטיות:  יום, לילה, שחר, בין ערביים  – רבים סוברים כי אלה מספקות לצורך הגדרת הכותרת, אך ניתן להשתמש בהגדרות זמן אחרות –  כמו 'אחרי הצהריים' בדוגמא זו  – כל עוד הן מופרדות מהלוקיישן במקף () או בנקודה. 
.

במקרה כזה 'דיאלוג' תציג ב"מסייע סידור אלמנטים בכותרת"  3 אפשרויות לגבי כותרת זו: 

שאלה לגבי הגדרת המונח  (אחרי הצהריים)  עם בחירה בין שתי תשובות – 'הגדרת זמן' או 'לוקיישן/ חלק מלוקיישן'

בנוסף, מופיעה האופציה "אף תשובה לא נכונה, ערוך ישירות"
.

•  אם זו אכן הגדרת זמן, נוכל להחליט האם להשאיר אותה כמו שהיא – באמצעות לחיצה על "עדכן את התשובה" כש'הגדרת זמן' מסומנת, אך נוכל גם להחליף אותה באמצעות "ערוך ישירות" לאחת מארבעת הגדרות הזמן הסטנדרטיות  (לדוגמא: יום)

•  אם מדובר בהמשך של הלוקיישן – נסמן שהמונח הוא 'לוקיישן/ חלק מלוקיישן' ונלחץ "עדכן את התשובה". במקרה כזה לא תהיה הגדרת זמן לכותרת. אם נרצה להגדיר את הלוקיישן וגם להוסיף הגדרת זמן, נלחץ "ערוך ישירות" ונזין את השדות המתאימים בחלונית. 
.

•   'דיאלוג' תלמד לזהות הגדרות זמן חדשות בתסריט. כלומר אם נגדיר בכותרת אחת ש"אחרי הצהריים" זו הגדרת זמן, 'דיאלוג' תחיל את ההגדרה על כל הכותרות האחרות בתסריט עם אותה הגדרת זמן. 
.

[ג]  כותרת הכוללת מספר בלבד – ללא לוקיישן, זמן וסוג לוקיישן    (לדוגמא:  122. אורי ודפנה שותים קפה ומתפתח ריב)  
.

לעיתים יש בתסריט כותרת חריגה, שאינה עונה על העקרונות של כותרת סצנה, כמו בדוגמא זו, המתארת את המתרחש בסצנה ומתאימה להיות תקציר הסצנה ולא כותרת הכוללת מידע ברור על זמן ומקום. 

כיוון שאנחנו ברמה 3 וברצוננו להגיע לכותרות סטנדרטיות ומקצועיות, נסדר גם בה את האלמנטים לפי הסטנדרט: 
.

•  במקרים אלה תופיע ב"מסייע סידור אלמנטים בכותרת" אפשרות אחת בלבד – "יש לערוך את הכותרת". בלחיצה על "ערוך כותרת" תיפתח חלונית עריכת הכותרת – ובתוכה נוכל להוסיף סוג לוקיישן וגם זמן, ולסדר את הלוקיישן. 

•  לעיתים הכותרת כולל מידע נוסף על הסצנה שיש להעביר אותו לסוף הכותרת. לדוגמא: 

312. פנים. פלאשבק לסצנה 158 הנאום של יעל 

מומלץ לתקן ל: 

312. פנים. הבית של יעל – יום (פלאשבק לסצנה 158 נאום יעל)

נעשה זאת בחלונית "עריכת כותרת" – באמצעות העברה של הטקסט שנרצה שיופיע בסוגריים לשדה "מידע נוסף". 
.

מחיקת כותרת במהלך סידור האלמנטים

– אם הכותרת שמציג המסייע היא כותרת שעברה המרה ב"איתור וסימון" אך אנו מחליטים עכשיו לוותר עליה, לא נלחץ "ערוך כותרת", ולאחר התיקון של שאר הכותרות שבמסייע נלחץ "בצע את השינויים".
תופיע ההודעה: "קיימות כותרות סצנה בהן לא הושלם סידור האלמנטים. האם להמשיך בכל זאת?" – נלחץ "כן". כעת נוכל למחוק את הכותרת מתוך התסריט. 


<< חזרה למדריך המרה רמה 3 – סידור אלמנטים בכותרת