<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה'
.

חלונית 'מאבחן הכותרות' מופיעה במקרים בהם נמצאו פסקאות ש'דיאלוג' לא הצליחה לזהות באופן ודאי במהלך 'איתור וסימון כותרות'.
•  המאבחן מציג כותרות בודדות שבהן 'דיאלוג' זקוקה לעזרתנו – בתיקון הכותרת או בקבלת החלטה לגביה. 
•  כדי להשלים את ההמרה, עלינו לטפל בכל הרשימה של 'פסקאות שיתכן שהן כותרות סצנה'.

.
•  בצד ימין: רשימת 'פסקאות שיתכן שהן כותרות סצנה'. 
•  בצד שמאל: רשימת 'בעיות שנמצאו' (אחת או יותר) המתייחסות לפסקה המסומנת בצד ימין. 
.

•  הלחצן  "עבור לפסקה >>"  מקפיץ אותנו לקטע בתסריט שבו מופיעה הפסקה המסומנת, כדי שנוכל להבין אותה מההקשר, ובהמשך לחזור למאבחן הכותרות. 
.

•  הלחצנים  "זו אינה כותרת",  "זו בהחלט כותרת",  "תקן ידנית"  מאפשרים לבצע את התיקון או להכריע לגבי הפסקה. 
למעט במקרה של מספור לא ברור, אין חובה לתקן כותרת, אבל זה מומלץ לאחידות ובהירות בתסריט. אם למרות הודעות המאבחן (שיפורטו בהמשך) נרצה שהכותרת תופיע בכל זאת ללא שינוי – נבחר ב"זו בהחלט כותרת". 
.

•  אם מופיע במאבחן מספר רב של כותרות עם בעיה דומה, שנרצה להכריע לגביהן באותה צורה, נוכל לסמן 'החל על כל השורות' לפני הלחיצה על "זו אינה כותרת" או "זו בהחלט כותרת".
.

סוגי בעיות אפשריות שעליהם יודיע המאבחן  –  והטיפול בהם:
.

לעיתים ייתכן שתופיע ברשימת "בעיות שנמצאו" יותר מבעיה אחת באותה כותרת. עלינו לטפל בכל הבעיות במקביל, כל אחת לפי ההסבר לפתרון שלהלן: 
.

[א]  "מספר הסצנה אינו בטווח שהוגדר" – הודעה זו תופיע כאשר מספר הסצנה אינו בטווח (מסצנה…עד סצנה…) שהגדרנו.
•  אם המספר שגוי – נלחץ "תקן ידנית" ונתקן המספר בשדה 'תיקון מספר' (ראו חלונית). 
•  אם אנו מודעים לכך שהמספר אינו בטווח ואיננו רוצים לשנותו – נלחץ "זו בהחלט כותרת".
•  אם זו פסקה אקראית שאינה כותרת סצנה אך מתחילה במספר  (לדוגמא: "22. פרחים בערוגה")  – נלחץ "זו אינה כותרת". 


[ב]  "סוג הלוקיישן (פנים, חוץ… ) חסר" – נלחץ "תקן ידנית" ובשדה 'תיקון כותרת' נוסיף בתחילת הכותרת את סוג הלוקיישן החסר ואחריו נקודה ( . ).
 
[ג]  "סוג הלוקיישן נמצא באמצע משפט ואין אחריו נקודה כמקובל (X)" – המשמעות: משפט שכולל מילה המציינת סוג לוקיישן – המופיעה בסוגריים בהודעה – ולכן עשוי להיות כותרת סצנה.
'דיאלוג' מבקשת את עזרתנו במקרה זה, משום שסוג לוקיישן הוא מילה שיכולה להופיע בהקשרים אחרים (למשל במשפט "אין לי אף אחד חוץ ממנו" המילה "חוץ" אינה סוג לוקיישן).

•  אם מדובר בכותרת סצנה, באפשרותכם לתקן לפורמט נכון (באמצעות "תקן ידנית") או להגדיר "זו בהחלט כותרת". 
 .

[ד]  "יתכן שיש יותר מכותרת אחת בפסקה. יש להפריד לשתי כותרות בלחצן 'תקן ידנית'" – המשמעות: כותרות כפולות – שתי כותרות סצנה צמודות   (לדוגמא:  105. פנים. דירה – יום  /  105א. פנים. פינת אוכל – יום )   כאשר כדי לנהל את הסצנות, 'דיאלוג' חייבת שכל סצנה תהיה בפסקה נפרדת. 

•  לחיצה על "תקן ידנית" תפתח חלונית שבה נוכל להפריד את הפסקה לשתי כותרות סצנה נפרדות: 

 .
כל אחת מהכותרות מקבלת שדה של מספר ושדה של כותרת. הכותרת הראשונה בפסקה  ( לפני סימן  /  ) תופיע בשני השדות בחלק העליון, עם מספר הכותרת המקורית. 

ההמשך שאחרי סימן  /  יועבר לחלק התחתון, שבעזרתו אנו יוצרים כותרת סצנה חדשה – אשר תופיע בפסקה נפרדת אחרי הכותרת הראשונה. 

•  לעיתים הכותרת השנייה כתובה באופן חלקי ואז כדאי להשלים אותה כדי לקבל שתי כותרות שלמות.  

•  בסיום נלחץ "שנה" ונחזור למאבחן. 
.

[ה]  "הטקסט ארוך. האם זו כותרת סצנה?" – המשמעות: פסקה שמתחילה במספר ואורכה חורג מאורך סטנדרטי של כותרת ('דיאלוג' מגדירה 130 תווים כאורך סטנדרטי).
.

ישנם כמה מצבים בהם תופיע ההודעה:  
.

(1)  אכן מדובר בכותרת ארוכה ואנו רוצים להשאיר אותה כך  –  נלחץ "זו בהחלט כותרת". 
(2)  מדובר בכותרת ארוכה אך אנו מחליטים שראוי לקצר אותה  –  נלחץ "תקן ידנית" ונערוך אותה. 
(3)  מצב בו הטקסט בפסקה הראשונה של הסצנה "נדבק" לכותרת כהמשך שלה, כך שרק חלק מהטקסט הוא כותרת – נלחץ "תקן ידנית" ובחלונית שתיפתח נפריד ביניהם באמצעות שתי סולמיות  ##  – כשהטקסט שאחריהן יעבור לפסקה שאחרי כותרת הסצנה.
שימו לב: אין למחוק טקסט שכן הוא ימחק גם בתסריט. 

(4)  מצב בו הפסקה כלל איננה כותרת – נלחץ "זו אינה כותרת".  
.

[ו]  "לא הצלחנו לזהות ולהפריד את המספר מתוך הכותרת"  

•  אם מדובר בכותרת, נלחץ "תקן ידנית" ובחלונית שתיפתח נפריד בין המספר – שצריך להופיע בשדה 'תיקון מספר',  לכותרת ללא המספר – שצריכה להופיע בשדה 'תיקון כותרת'.  בסיום נלחץ 'שנה'. 

•  במצב שבו לא מדובר בכותרת סצנה אלא בפסקה אקראית שמתחילה במספר, נלחץ "זו אינה כותרת".
.   

כשנסיים לתקן ב'מאבחן' את כל הבעיות בכותרות ו/או להכריע לגבי פסקאות שאינן כותרות, נלחץ "בצע את התיקונים".
.

כעת תסתיים המרת התסריט. תוצג הודעה לגבי מספר הכותרות שאותרו וסומנו.

<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה'