משמעות ההודעה היא שתכנת ההתקנה של דיאלוג אינה מזהה את Microsoft Word במחשב. יש שתי אפשרויות:
⦁ Word אמנם מותקן, אך מסיבה כל שהיא הוא לא נרשם ב – registry. 
⦁ Word אינו מותקן, אלא תכנות אחרות שחשבתם בטעות שהם וורד כמו Word Starter (גרסת הדגמה) או Open Office.
דיאלוג יציע לכם If you know that Microsoft Word is Installed you can press 'YES' to Continue
אם אינכם בטוחים אל תמשיכו בהתקנה אלא ענו No ובררו. אם אתם בטוחים לחצו Yes.
ראו גם את השאלה באיזו סביבה אפשר להתקין את דיאלוג.