כדי להעביר סצנה למיקום אחר בתסריט, ניגש בסרגל דיאלוג ללחצן "העברת סצנות"
בתפריט שייפתח נלחץ על 'מפת תסריט לעריכה'.

'דיאלוג' תציג לצד התסריט חלונית ובה רשימת הסצנות.
(אם הרשימה אינה מלאה או משובשת עיינו במדריך: כותרות סצנה חסרות או שגויות בחלוניות הסצנה )

הזיזו את הסצנה לפי השלבים הבאים:

(1)  בחלונית שנפתחה: לחצו לחיצה ממושכת עם העכבר על הסצנה אותה אתם רוצים להעביר – והמשיכו ללחוץ.

(2)  גררו את הסצנה למיקום המבוקש בתוך רשימת הסצנות של התסריט. בעת הגרירה יופיע פס שחור המציין את המיקום בו אתם נמצאים. גררו את הפס השחור כך שיעמוד בין שתי סצנות. ברגע שתשחררו את העכבר הסצנה תעבור במלואה למיקום החדש.


אם מספור הסצנות בתסריט מוגדר 'אוטומטי רציף' מספרי הסצנות לא יתרעננו מיד ( ראו מדריך מספור סצנות ). כדי לרענן אותם ניגש בסרגל דיאלוג ללחצן "העברת סצנות". בתפריט שייפתח נלחץ על 'רענון מספרי סצנות'.

העברת רצף של כמה סצנות


בתהליך שהצגנו כאן ניתן להעביר רק סצנה אחת בשלמותה. ניתן לחזור עליו בסצנות נוספות שנרצה להעביר.

תמיד אפשר להעביר סצנה אחת או מספר סצנות על ידי סימון של הסצנה/ות במלואה/ן, גזירה והדבקה ב-Word. בדרך זו מספרי הסצנות יתרעננו באופן אוטומטי לאחר ההדבקה.