הבעיה: במהלך התקנת 'דיאלוג' מופיעה ההודעה:לאחר לחיצה על אישור, התקנת 'דיאלוג' נמשכת, אך לא תמיד יופיע בהמשך סרגל דיאלוג ב-Word.

הסבר: הבעיה נוגעת להתקנת חלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים' בלבד. אם סרגל דיאלוג לא מופיע אפשר להחזיר אותו על כפי שמוסבר בנושא: סרגל (תפריט) דיאלוג אינו מופיע
במקרה כזה 'דיאלוג' תעבוד בצורה תקינה למעט חלונית 'סצנות וסיקוונסים' שלא תהיה זמינה. כדי להפוך אותה לזמינה יש לפעול לפי הפתרון שלהלן.


הפתרון: יש לגשת לתיקייה המצויינת בהודעת השגיאה:

C:\Program Files (x86)\Common Files\Microsoft Shared\VSTO\10.0

יש לשנות את שם הקובץ VSTOInstaller.exe.config

לדוגמא, להוסיף את המילה old בסוף השם (ראו תמונה) – כך שהוא יהיה מנוטרל
ואז להריץ מחדש את התקנת 'דיאלוג', או להריץ ישירות את הקובץ שבנתיב הבא:

%appdata%\DlgInternational\TaskPaneSetup.exe