עלילה היא סיפור משנה או סיפור מרכזי השזור בתסריט. רוב התסריטים הדרמטים כוללים מספר עלילות, שלכל אחת מהן התחלה, אמצע וסוף.

לדוגמא: סרט שעוסק במשבר הנישואים של יואב, וכולל עלילה אחת של יואב ובת זוגו דפנה, עלילה שנייה על יואב והבן שלו, עלילה שלישית על יחסיו של יואב עם עמיתה בעבודה, ועלילה נוספת של מפגשים של יואב ואחד מחבריו בבית קפה.


על מנת להקל על התמצאות בתסריט מורכב, לכל עלילה משויך צבע אחר. הצבע משויך אוטומטית אך ניתן לשנותו.


אנו יכולים להוסיף, לערוך ולהציג את העלילות בעזרת 'דיאלוג':

– בחלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים' – ראו מדריך

– בפריטי תסריט – ראו מדריך

– בחלוניות 'הוספת סצנה' ו'עריכת סצנה' – ראו מדריך

– בדוחות – ראו מדריך