לפני הגשת תסריט, ובמיוחד לפני הגשה לקרנות או לכל גורם שאמור להעריך את התסריט, יש כמובן לעבור עליו בקפדנות ולדאוג לתיקוני הגהה ועיצוב. כחלק מכך 'דיאלוג' מציעה מספר אפשרויות, שאינן נדרשות בזמן עבודה שוטפת על התסריט, אך רצויות לפני הגשתו.
.

על מנת להפעיל אפשרויות אלה ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "לפני הגשה".
תיפתח חלונית 'לפני הגשה' ובה נוכל לבצע את הפעולות הבאות:


הוסף עמוד שער – הוספת עמוד שער בפורמט מקובל. אם ברצונכם שמספור העמודים ידלג על עמוד השער (כלומר שהעמוד הראשון של התסריט יהיה עמוד 1), ניתן להגדיר זאת ב-Word לפי ההסבר שבקישור.


מחק פסקאות ריקות – הפקודה תמחק את כל הפסקאות הריקות בתסריט.

הפורמט של 'דיאלוג' כבר דואג להכנסת רווחים שונים הנדרשים בין פסקאות. שורות/פסקאות ריקות הן מיותרות ורק "מנפחות" את התסריט שלא לצורך.
.

שמור כפיינל דראפט – שמירת התסריט בפורמט fdx.* פרטים נוספים במדריך עבודה עם Final Draft.


שמור כ-PDF – שמירת התסריט בפורמט PDF המיועד לצפייה בלבד ומוגן מעריכה.


מתקדם – הוספת 'עוד' ו'המשך' –  כאשר דיאלוג שאומרת דמות נקטע בסוף עמוד, 'דיאלוג' תוסיף מתחת את השורה  '(עוד)'  ובתחילת העמוד הבא יופיע  '(המשך)'.

אם התסריט באנגלית, יופיעו  (MORE)  ו-  (CONT'D)

יש להפעיל את התכונה הזאת לפני הדפסה, שכן אם היא מתוספת באמצע עבודה, השורות עלולות לזוז. לאחר ההדפסה, אם רוצים להמשיך לעבוד יש 'לכבות' את התכונה.

נדגיש כי השימוש בתכונה זו לא קיים כלל בתעשיית הקולנוע הישראלית ואינו נדרש על ידי הקרנות. מומלץ שלא להשתמש בו בתסריטים בעברית שכן הוא עלול לסרבל את העבודה. גם בתסריטים באנגלית, כדאי לבדוק אם הדבר נדרש כחובה על ידי ההפקה.