אם תלחצו על כותרת הסצנה תראו שהיא נמצאת בתוך סוג של מלבן הנקרא פקד תוכן. אי אפשר לשנות ישירות או למחוק את הטקסט בתוך הפקד.
כדי לערוך את כותרת הסצנה יש להשתמש בפקודה עריכת כותרת סצנה. אפשר להגיע לפקודה על ידי לחיצה כפולה על הפקד או מתפריט דיאלוג > עריכת כותרת סצנה.
(הפקד מוגן לצורך שמירת נתוני הסצנה באופן בטוח).
ראה גם איך למחוק את כותרת הסצנה בלבד.

clip_image007