הכנס לתפריט דיאלוג > הגדרות ושנה את גודל הגופן בתסריט. 

 

style-defs

הגדרות הסגנון של דיאלוג (גודל גופן, מודגש, קו תחתון, תחילת פסקה, מרווחים וכל שאר הגדרות הגופן והפסקה) ניתנות לשינוי ולהגדרה מחדש באמצעות הפקודה הגדרות.

הפקודה מאפשרת לשנות את גופן התסריט, את כותרת הסצנה ושם הדמות ובהמשך בלחיצה על "מתקדם" הגדרות מתקדמות של כל הסגנונות.

שימו לב, ניתן גם לשנות הגדרות באמצעות התפריט הרגיל של וורד (בית, סגנונות). היתרון של שימוש בדיאלוג הוא שדיאלוג מרכז את הסגנונות הרלוונטיים לכתיבת תסריט.