מצב טרימנט אינו מצב של תצוגה אלא מצב של עבודה ולכן הוא אינו משנה את התצוגה אלא את אופן העבודה.
במצב רגיל, בלחיצה על אנטר אחרי פסקת פעולה, הפסקה הבאה היא פסקת דמות והפסקה אחרי דיאלוג.
במצב טרימנט, בלחיצה על אנטר אחרי פסקת פעולה, הפסקה הבאה היא פסקת פעולה. זה מקל על כתיבת הטרימנט, כיוון שהוא אינו כולל דיאלוגים.