בעת פתיחת תסריט חדש, בתיבת הגדרת תסריט אפשר להגדיר מספור ואת סוג המספור. הגדרות אלה יישארו כברירת מחדל לכל התסריטים הבאים, עד שתשנו אותם בפתיחת תסריט.

אם לא הגדרתם מספור בפתיחת תסריט חדש, ניתן להגדיר באמצעות וורד תפריט הוספה > מספר עמוד.