אפשר להפוך את דיאלוג למסמך וורד רגיל שבו הכותרות אינן נעולות, אך העותק שיהפוך למסמך רגיל לא יתאים יותר לעבודה בדיאלוג, כלומר, הוספה של סצנה חדשה לא תתן מספור רציף כנדרש, אי אפשר יהיה לקבל נתונים על מיקומים, דוח על סצנות ואי אפשר יהיה להבטיח שכותרות הסצנה הן במבנה אחיד וכיו"ב. הפעולה גם אינה הפיכה, ולכן כדאי לשמור עותק אחר של המסמך כמסמך דיאלוג. 

אם תמשך העבודה על האנ-דיאלוג (המסמך המיוצא), אי אפשר יהיה לחזור לעבוד עם המסמך בתכנת דיאלוג, ויהיה צורך לבצע המרה לדיאלוג של אותו המסמך. 
יש לציין שמלבד כותרות הסצנה, מי שעובד בוורד יכול לכתוב הערות ושינויים בכל מקום בסצנה וזאת על גבי התסריט של דיאלוג, שכן תסריט דיאלוג הוא מסמך וורד רגיל. 

אם בכל זאת ברצונכם לייצא לWord זו הדרך:
⦁ בחר הכל (Ctrl+A)
⦁ להתעלם מהודעה של דיאלוג (אם תופיע), ולהמשיך.
⦁ עכבר ימין > הסר פקד תוכן
⦁ זהו, הכותרות יהפכו לטקסט בלבד