ממש לא. הדרך להתחיל גרסה חדשה היא לשמור את השינויים בתסריט (נאמר שהשם שלו "המורדים") ואז ללחוץ על קובץ > שמירה בשם ולשמור את התסריט בשם חדש למשל "המורדים – גרסה 2" או "המורדים 11.7".

ובשום אופן לא לעשות העתקה – הדבקה (Copy-Paste). בעת העתקה והדבקה העיצובים של הגופנים והפסקאות עלולים להשתנות וכותרות הסצנה עלולות להשתבש ואם את מעתיקה תסריט דיאלוג למסמך וורד רגיל זה משבש לגמרי (אפשרי להמיר מחדש מסמך כזה לתסריט דיאלוג אם זה קרה בטעות ואין ברירה, אבל זה לא מומלץ כשיטת עבודה).