במקרה של שתי סצנות שמתנהלות במקביל, לנוחות ההפקה ניתן ליצור שתי כותרות סצנה בדיאלוג זו אחר זו ולאחר מכן לציין את מעברי הלוקיישנים בטקסט בגוף הסצנה ה"מאוחדת":

דוגמא (ניתן גם למספר 10א. 10ב.):

  1. פנים. דירה – יום (במקביל)
  2. חוץ. רחוב – יום

ברחוב:

אלי מחייג בטלפון הנייד

דירה:

הטלפון אצל נטלי מצלצל…