כדי להירשם, ניגש לסרגל 'דיאלוג' ב-Word ונלחץ על לחצן "דיאלוג"

מהתפריט שייפתח נבחר ב"חשבון"

(בגרסה 4 יש לגשת ישירות לסרגל 'דיאלוג' וללחוץ על חשבון )

תיפתח חלונית בה עלינו להכניס את כתובת המייל שאותה הזנו בעת רכישת 'דיאלוג'. כתובת מייל שונה לא תזוהה ולא תאפשר את ההרשמה.

בסיום לחצו על "רישום מחשב".

'דיאלוג' תציג לכם חלונית עם הודעה על סיום הרישום.

אם הרישום לא הצליח, בדקו שוב האם כתובת המייל נכונה. אם הסיבה היא אחרת – שלחו לנו הודעה: avi@dlg.co.il

יש לבצע את הרישום בכל מחשב בו אתם מתקינים את 'דיאלוג'.

הרישיון שברשותכם הוא ל-2 מחשבים בו זמנית, אך ניתן להעביר רישיון ממחשב למחשב – למשל במעבר למחשב חדש.
כדי להעביר רישיון, יש להסיר את הרישום מהמחשב שבו כבר אינכם משתמשים ב'דיאלוג' ולהעביר למחשב שבו תרצו להשתמש – ראו מדריך הסרת רישום