תקציר סצנה הינו תיאור תמציתי של המתרחש בסצנה מסוימת. מטרתו לסייע לנו לעקוב אחרי התפתחות העלילה בתסריט או לזהות סצנה מסוימת.
על מנת שנוכל להביט על התסריט במבט-על ובמהירות, יש לנסח התקציר מאוד בקצרה ('דיאלוג' מגבילה ל-100 תווים). דוגמא לתקציר הכולל 96 תווים:

דפנה ויואב מתווכחים האם לצאת לחופשה ולהשאיר את הילדים אצל ההורים של יואב. הילד מקשיב בחדר הסמוך.

ניתן לראות ולערוך תקצירים בחלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים' ( ראו מדריך ) או תקציר ספציפי של סצנה מסוימת ב'הוספת סצנה' או ב'עריכת סצנה' ( ראו מדריך ). הם מופיעים גם בדו"חות שניתן להפיק ב'דיאלוג' ( ראו מדריך )