'דיאלוג' מאפשרת לנו לארגן, לבחון ולנתח את מבנה התסריט מכמה זוויות, במקביל לעבודה על התסריט – וזאת בעזרת חלונית הצד "סצנות וסיקוונסים". חלונית זו מאפשרת, בין היתר, לנהל עלילות, תקצירים וסיקוונסים.

(לרשותכם גם סרטוני הדגמה)

כדי לפתוח את החלונית ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "סצנות וסיקוונסים"

החלונית תופיע מימין למסמך (בממשק אנגלית תופיע בצד שמאל).
ניתן להרחיב או לצמצם את רוחב החלונית (לאחר סגירת Word 'דיאלוג' תזכור את הרוחב שהגדרנו).


(החלונית לא פעילה בגרסת דיאלוג הפקה, אלא אם נתקין בנפרד דרך לחצן 'סצנות וסיקוונסים')

לחלונית הסצנות שני מצבי תצוגה: (1) כותרות, (2) מבנה.
ניתן להחליף ביניהם באמצעות שינוי הסימון  בשורת הלחצנים: מ'כותרות' ל'מבנה', ולהיפך.

תצוגת 'מבנה' כוללת פרטים רבים יותר ולכן מומלץ להרחיב את רוחב החלונית כשעובדים בה (אפילו למקסימום = חצי מסך). יתכן שיהיה גם צורך לשנות רוחב של עמודה/ות בטבלה.

כעת נסביר על כל אחת מהתצוגות:
.

חלונית הסצנות בתצוגת 'כותרות'
במצב זה החלונית מציגה את רשימת כותרות הסצנה בתסריט.

חלונית "סצנות וסיקוונסים" מורכבת משלושה חלקים: שורת לחצנים בחלק העליון, טבלת הסצנות, וחיצי הרחבה/כיווץ ליד כל כותרת סצנה.

בלחיצה על החיצים שמימין לכותרת הסצנה ניתן לפתוח את שורת תקציר הסצנה (וואן ליינר), להוסיף ולערוך אותו (הדוגמא בתמונה: סצנות 7,8).
זאת בנוסף לאפשרות ההוספה/עריכה של תקציר גם דרך חלוניות 'הוספת סצנה' ו-'עריכת סצנה'.

כדי להציג את התקצירים של כל הסצנות נלחץ בשורת הלחצנים בחלונית על לחצן 'הרחב' . כדי לסגור את כל התקצירים נחלץ על לחצן 'כווץ'

תצוגת כותרות גם מאפשרת ניווט נוח בין הסצנות, לחיצה על כותרת תוביל אותנו לסצנה המבוקשת.

לא ניתן לערוך את כותרת הסצנה בתוך חלונית הסצנות (בשתי התצוגות). לעריכת הכותרת נעבור לסצנה המבוקשת בלחיצה על הכותרת שלה בחלונית כדי שהסמן יעמוד בתחילת הכותרת, ואז נערוך את הכותרת ישירות במסמך או דרך סרגל דיאלוג > 'עריכת כותרת' ( ראו מדריך ).
.

חלונית הסצנות בתצוגת 'מבנה'


בתצוגה זו ניתן לראות ולערוך את כל מאפייני המבנה של התסריט: תקצירים (וואן ליינרים), סיקוונסים ועלילות. לצורך כך נוסף בשורת הלחצנים לחצן 'נהל'החלונית מציגה טבלה ובה שלוש עמודות שהרוחב שלהן ניתן לשינוי באמצעות לחיצה והזזה של קו ההפרדה בין כותרות העמודות שבשורה העליונה.
העמודות מציגות את כותרת הסצנה, תקציר הסצנה והעלילות.

לנוחיותכם, כשאתם עובדים בתצוגת מבנה, כדי לחסוך במקום, אנו ממליצים לצמצם את עמודת הכותרות כך שתציג את מספר הסצנה בלבד, וכך תוכלו לראות את התקצירים והעלילות לכל רוחב החלונית.

הסיקוונסים מופיעים בין הסצנות בשורות עם רקע מודגש צבעוני, מתחת לכל סיקוונס מופיעה קבוצה של הסצנות השייכת לאותו הסיקוונס.

ניתן לכווץ קבוצת סצנות של סיקוונס מסוים או להרחיב אותה על ידי לחיצה על החץ שמימין לשם הסיקוונס.
ניתן לכווץ ולהרחיב את כל הסיקוונסים: לחיצה על 'כווץ' תציג את הסיקוונסים בלבד, לחיצה על 'הרחב' תציג את הסיקוונסים והסצנות המשויכות להם.

בעת יצירת התסריט, 'דיאלוג' מוסיפה אוטומטית סיקוונס ראשון כברירת מחדל ('סיקוונס ללא שם')

את תקצירי הסצנה אפשר לערוך ישירות בטבלה.

להוספה, שינוי או הסרה של עלילה עבור סצנה או להוספה, שינוי או הסרה של סיקוונס, נעמוד על הסצנה המבוקשת, נלחץ על לחצן 'נהל' בשורת הלחצנים, ותופיע חלונית 'סיקוונסים ועלילות':


הפעולות על הסיקוונס הן החל מהסצנה המסומנת שבה פתחנו את החלונית ואם כבר קיים סיקוונס – הפעולה על הסיקוונס שבו כלולה הסצנה.

גם תצוגת המבנה, כמו תצוגת כותרות, מאפשרת ניווט נוח בין הסצנות, לחיצה על כותרת תוביל אותנו לסצנה המבוקשת. לחיצה על סיקוונס תוביל אותנו לסצנה הראשונה באותו הסיקוונס.

שינוי התצוגה של חלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים'


ניתן לשנות את התצוגה והעיצוב של חלונית הצד סצנות וסיקוונסים.

ניגש לשורת הלחצנים של החלונית (בתצוגת מבנה), נלחץ על 'נהל'. בחלונית 'סיקוונסים ועלילות' נלחץ על 'הגדרות חלונית צד'.

לשינוי גודל הגופן בחלונית נבחר גודל שונה. השינוי יבוא לידי ביטוי בהפעלה מחודשת של Word.

לשינוי ערכת העיצוב והצבעים נבחר מרשימת הערכות את הערכה המבוקשת. ערכת ברירת המחדל של 'דיאלוג' היא Office_BlueTheme.

למתקדמים: בנוסף לשינוי רוחב החלונית, ניתן לגרור את החלונית מהכותרת שלה, לשנות את הגודל, להשתמש בה כחלון צף, או שלה ולהצמיד אותה לחלקים אחרים של המסך. בשימוש רגיל אין בכך צורך.