<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה'
.

במהלך המרת 'איתור וסימון כותרות סצנה', לאחר שהגדרנו היכן יישמר התסריט, תופיע חלונית 'הגדרת התסריט המומר'. 

.
•  ברוב המקרים שפת התסריט Hebrew. אם התסריט בשפה אחרת בחרו בה. 


•  מספור קבוע/רציף – במצב 'מספור רציף' 'דיאלוג' משנה באופן אוטומטי את מספרי הסצנות בעת הוספה או מחיקה של סצנה  ואילו ב'מספור קבוע' המספרים אינם משתנים – ראו הסבר נוסף.
ב'מספור רציף אוטומטי' יש למלא ב-'התחל מ ___'  את המספר שנרצה לתת לסצנה הראשונה. 


•  לחצן 'אפשרויות מתקדמות' – לא חובה – לקביעת קריטריונים נוספים לשיפור מנגנון זיהוי כותרות הסצנה, ולסינון תוצאות מיותרות שאינן כותרת.  
[א]  'הגדר ככותרת רק פסקה שמתחילה בין המספרים הבאים' – נגדיר טווח מספרים מסוים. 'דיאלוג' תדלג על פסקאות המתחילות במספר אחר. 
[ב]  'הגדר ככותרת רק פסקה ממוספרת בסגנון זה' – זיהוי כאשר כותרות בתסריט המקור מוגדרות בסגנון עיצוב מסוים של Word. 


<< חזרה למדריך 'איתור וסימון כותרות סצנה'