לפני שנסביר כיצד לשנות את הגדרות עיצוב התסריט, נמליץ מה לא לעשות:
נניח שאנו רוצים לשנות גודל גופן בכל התסריט, לכאורה זה נראה פשוט – להשתמש בפקודה 'בחר הכל' (Ctrl+A) כדי לשנות באופן גורף את גודל הגופן בכל המסמך. בפועל זו טעות – שינוי כזה ישנה חלקים שונים בתסריט בהם גדלי הטקסט צריכים להישאר אחרים, ובמקרה של פסקאות חדשות שנוסיף, העיצוב הישן עלול לחזור. בקיצור, בלגן. 


כדי לשנות עיצוב באופן גורף לכל התסריט, נוכל להשתמש בחלונית 'הגדרות סגנונות תסריט' (כפי שיוסבר להלן) או שנעשה זאת ישירות דרך Word. 


ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "הגדרת סגנונות".
תיפתח חלונית 'הגדרות סגנונות תסריט' ובה נוכל לבצע את השינויים הבאים:


גופן תסריט בסיסי – שינוי סוג או גודל הגופן ישנה את הגופן בכל סגנונות התסריט: Action, Character, Dialogue וכו'.
.

כותרת סצנה – כאן נוכל לשנות את גודל הגופן רק בכותרות הסצנה, וכן לקבוע אם הכותרת תהיה מודגשת ו/או עם קו תחתון. ברירת המחדל היא כותרת מודגשת.
.

דמות – נוכל לקבוע אם שמות הדמויות יהיו מודגשים ו/או עם קו תחתון.
.

לחצן מתקדם
לחיצה על  "מתקדם…"  תציג חלונית ובה אפשרות לשינויים רבים יותר אך פחות נפוצים: 

מצד ימין פירוט של כל סגנונות התסריט. בחירה בסגנון מסוים תאפשר לשנות מאפיינים של אותו סגנון.

כל שינויי הסגנונות שנגדיר ייכנסו לתוקף רק אחרי שנלחץ על אחד מהלחצנים:


•  החל על התסריט – הגדרות העיצוב שבחרנו יוחלו על התסריט הנוכחי בלבד.
•  החל על התסריט הזה וכל החדשים – הגדרות העיצוב שבחרנו יוחלו על התסריט הנוכחי וכן על כל תסריט חדש שנפתח דרך סרגל דיאלוג > 'תסריט חדש', או כל תסריט שיומר בעתיד לפורמט דיאלוג. תסריטים שכבר נשמרו לא ישתנו.
•  לחצן ברירת מחדל – החזרת העיצוב של התסריט הנוכחי לברירת המחדל – ראו מדריך.

תיבת הסימון – מצב טריטמנט ללא דיאלוגים  – ראו מדריך בנושא זה.

איך לשנות עיצוב ישירות דרך Word?


שימו לב: 'דיאלוג' מציגה בחלונית 'הגדרת סגנונות' את המאפיינים שנראו לנו רלוונטיים לפורמט תסריט, אך Word מציעה מבחר גדול בהרבה של מאפייני גופן ופסקה.
אם תרצו לשנות מעבר לאפשרויות ב'דיאלוג', או אם נוח לכם יותר לעבוד בכלים של Word, תוכלו להגדיר עיצוב ישירות בעריכת הסגנון ב-Word (דרך סרגל 'בית') – לפרטים נוספים על עריכת סגנונות באמצעות Word לחצו כאן