תוך כדי כתיבת התסריט 'דיאלוג' שומרת פריטי מידע של התסריט, כמו שמות הדמויות או הלוקיישנים. אלה יכולים לשמש אותנו על-מנת להבין את מבנה התסריט, לעשות סדר בעלילה, להפיק דוחות או לזרז הוספת ועריכת סצנה.

קבוצת הלחצנים 'פריטי תסריט' שבסרגל דיאלוג מאפשרת לנו לראות ולנהל פריטי מידע אלה, הכוללים:


דמויות
ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "דמויות". תופיע חלונית 'ניהול דמויות' ( ראו מדריך


לוקיישנים
ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "לוקיישנים". תופיע חלונית 'ניהול לוקיישנים'  ( ראו מדריך

אם האלמנטים בתסריט אינם מסודרים, יש לטפל בכך לפני שנוכל לנהל הלוקיישנים, ונקבל במקום החלונית הודעה ( מדריך לטיפול בבעיה )

עלילות
ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "עלילות". תופיע חלונית 'ניהול עלילות':בחלונית זו ניתן להוסיף או לשנות שם עלילה, וכן לשנות את הצבע המזהה אותה – אשר מופיע בחלונית הצד 'סצנות וסיקוונסים'.