דוחות דיאלוג מאפשרים להציג נתונים שונים על הסצנות בתסריט כולל התקצירים, סיקוונסים, עלילות, דמויות, לוקיישנים, זמנים.

כל הדוחות נוצרים במסמך Word חדש ונפרד, למעט דו"ח 'תצוגת כרטיסיות' המציג את הסצנות כשקופיות Power Point.

להפקת דוחות ניגש לסרגל דיאלוג > לחצן "דוחות".

בחלונית 'דוחות' נבחר בדו"ח המבוקש ונלחץ על "צור". בחלק מהדוחות נוכל לבחור אפשרויות טבלה או מיון לפני יצירתם.