הבעיה:  אתם פותחים תסריט והפורמט שלו משובש או שזה קורה בתסריט שכבר היה פתוח נגשים לתסריט פתוח והוא לפתע מוצג ללא הפורמט שלו.

הפתרון:  יתכנו שני גורמים לבעיה – ובהתאם להם הפתרון:

(1)  אם אתם יודעים שעשיתם שינוי בסגנונות העיצוב של המסמך ב-Word – יתכן ששיניתם אותם לסגנון/ות שאינו/ם סגנון עיצוב פסקאות התסריט הסטנדרטי של 'דיאלוג' – וזה הגורם לשיבוש. 

במקרה כזה, ניתן להחזיר בקלות את סגנונות ברירת המחדל של 'דיאלוג' – ראו נושא עזרה

מומלץ גם לקרוא עוד על שינוי הגדרות עיצוב התסריט:
עיצוב פסקה וסגנונות התסריט (פעולה, דמות, דיאלוג וכו')   
שינוי הגדרות עיצוב התסריט  


(2)  אם זו לא הסיבה, יתכן שהבעיה נגרמת בשל שינוי פריסת התצוגה של המסמך ב-Word, ומתבטאת בשיבושים באורך השורות (ראו תמונה):

כדי לסדר זאת ניגש לסרגל "תצוגה" ב-Word – ואם מסומנת "פריסת אינטרנט" נשנה ל"פריסת הדפסה".