סגנונות תסריט הם הגדרות עיצוב לסוגי הפסקאות השונים שבתסריט. הגדרות אלה מבטיחות לכם שהתסריט יהיה כתוב בצורה תקנית בהתאם לדרישות המקצועיות בתחום הקולנוע והטלוויזיה.


הסגנונות נבדלים בכניסות וביציאות של הטקסט, במרווחים בין השורות והפסקאות, ובגודל הגופן.
[ניתן לשנות כל אחד מהפרמטרים העיצוביים של כל סגנון באמצעות: סרגל דיאלוג > 'הגדרת סגנונות' או ישירות בעריכת הסגנון ב-Word (סרגל 'בית') – לחצו לפרטים נוספים על עריכת סגנונות באמצעות Word].


אנו יכולים לבחור, מראש, את סגנון הפסקה עבור השורה הבאה שנכתוב או לסמן שורה/פסקה קיימת ולהחיל עליה סגנון.
לבחירת הסגנון נלחץ בסרגל דיאלוג על הסגנון הרלוונטי או נשתמש במקשי הקיצור הבאים:
.


1.  פעולה  (Action) – מיועדת לתיאור מה שנראה על המסך והמתרחש בסצנה (Alt+A).

2.  דמות  (Character) –  מיועדת לציון שם הדמות הדוברת בלבד (ראו הערה בסגנון 'ה.בימוי') ומופיעה לפני הדיאלוג שלה (Alt+C).

3.  דיאלוג  (Dialogue) – הטקסט הנאמר על ידי הדמות (Alt+D).

רוב התסריט מורכב מפסקאות של פעולה, דמות ודיאלוג.

4.  ה. בימוי  (Parathenthical) – הוראת בימוי, מכונה גם 'סוגריים'. הערה בסוגריים הנוגעת לאופן בו הדמות דוברת (למשל "בשקט" או "מתרגשת"). יש המוסיפים את ה. הבימוי ליד שם הדמות בסוגריים, אבל בכתיבה תקנית יש להוסיף הערה זו בפסקה נפרדת ולשם כך מיועד סגנון 'ה. בימוי' (Alt+P).

5.  שוט  (Shot) – מיועד לתיאור של שינוי בזווית צילום, במיקום בתוך הסצנה או מעבר זמן בתוך הסצנה, והערות מסוג זה (Alt+S).
לדוגמא:
– צילום מרחוק
– צילום מזוית רחפן
– מעבר לפינת החדר המרוחקת

6.  מעבר  (Transition) – פסקה המיושרת לשמאל ומתארת את האופן בו מתחבר סיום סצנה אחת לתחילת הסצנה הבאה (Alt+T).
לדוגמא: חתוך אל, Cut to, דיסולב, פייד

החלת סגנונות אוטומטית על פסקאות התסריט


כאמור, אנו מחילים סגנון על פסקה באמצעות לחצני הסגנונות בסרגל דיאלוג או באמצעות מקשי קיצור. עם זאת, לאחר כל פסקה (בלחיצה על Enter) 'דיאלוג' תחיל אוטומטית, כברירת מחדל, את הסגנון הצפוי והנפוץ, כך למשל בפסקה שבאה שאחרי כותרת הסצנה, 'דיאלוג' תחיל את סגנון פעולה, אחרי פעולה יוחל סגנון דמות, לאחר דמות דיאלוג וכו'.
במקרה שהסגנון לא מתאים, אתם יכולים לשנות באמצעות לחצני הסגנונות או מקשי הקיצור.

טיפ: איך לדעת מה הסגנון של הפסקה הנוכחית?


אם איננו בטוחים לגבי הסגנון של פסקה מסוימת, ניגש לסרגל 'בית' > תיבת הסגנונות, ונוכל להבחין שסגנון הפסקה אשר בה נמצא הסמן, מסומן בריבוע בולט.
גם כאן לחיצה על סגנון כלשהו בתיבה תחיל אותו על הפסקה עליה אנו עומדים.